dr hab.
Krzysztof Saja
Etyk & Web-Developer

Dalej

... wiedzę o etyce zdobyć można jedynie badając jej fundamenty, dlatego...

Książka Język etyki a utylitaryzm

...analizuję zagadnienia metaetyczne

Badania nad współczesną metaetyką prowadzę od początku mojej kariery naukowej. W tej dziedzinie wydałem książkę, obroniłem doktorat oraz napisałem wiele artykułów. Książkę udostępniam wszystkim zainteresowanym.

Pobierz książkęDalej
Książka Etyka Normatywna

...specjalizuję się w etyce normatywnej

napisałem autorski "podręcznik" do etyki normatywnej, w którym staram się dokonać syntezy trzech wielkich nurtów etycznych: konsekwencjalizmu, deontologii oraz etyki cnót

Kup książkęDalej
Inne artykuły etyczne

...prowadzę badania z etyki stosowanej, które opublikowałem w licznych artykułach naukowych

Zobacz publikacjeDalej
Portal Etyka Praktyczna

...zbudowałem portal Etyka Praktyczna i piszę teksty popularyzujące etykę

zajmowałem się kwestiami praw zwierząt, problemem dyskryminacji, sprawiedliwości w służbie zdrowia, etyką biznesu, etyką komputerową

etykapraktyczna.plDalej

...zdobytą wiedzę wykładam na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie prowadzę zajęcia z filozofii, etyki i tworzenia stron internetowych...

Dalej

...tworzę strony i aplikacje oraz uczę tego innych, wymaga to bowiem wiedzy i umiejętności, aby rzeczy trudne czynić prostymi